תעשייה חשובה ומגוונת, אשר עושה שימוש בסוגים שונים של סרטי הדבקה.

אנו בדביק מעמידים לרשות תעשיית הבניה סרטי חיפוי ומיסוך (מסקינגטייפ), סרטים עמידים בחום גבוה, דבקים דו-צדדיים להדבקות מבניות, סרטי קשירה, מכונות קשירה אוטומטיות סרטי אלומיניום לבידוד ועוד.

https://davik.co.il/wp-content/themes/davik-th
WhatsApp chat