תעשייה גדולה ומגוונת, אשר עושה שימוש יום יומי במגוון רחב של סרטים דביקים. אנו בדביק מחזיקים מגוון רחב של סרטים דו-צדיים המיועדים לתעשיית הדפוס. —-

https://davik.co.il/wp-content/themes/davik-th
WhatsApp chat